Viešųjų pirkimų adiminstravimas

Viešųjų pirkimų adiminstravimas

Nuotolinių būdu:

 • stebėsime aktualius skelbiamus viešuosius pirkimus.
 • analizuosime ir registruosime paskelbtus konkursus.
 • rengsime komercinius pasiūlymus ir dokumentus pagal viešojo konkurso reikalavimus.
 • pateiksime pirkimo projektą per CVP IS sistemą.
 • visi susiję sprendimai viešųjų pirkimų klausimais.
0

Vadybos sistemų sertifikavimas

Vadybos sistemų sertifikavimas

Konsultuojame įgyvendinant kokybės vadybos (ISO), aplinkos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos, maisto saugos vadybos ir kitas sistemas.

 • Pirmiausia apmokoma organizacijos vadovybė bei administracija.
 • Peržiūrima turima dokumentacija, atliekama esamos situacijos analizė.
 • Numatomas veiksmų planas (dokumentų sąrašas).
 • Diegiamos vadybos sistemos dokumentacija elektroninėje laikmenoje ir konsultuojami organizacijos darbuotojai.
 • Konsultacijos įforminant vidaus auditą.
 • Pagalba trečios šalies audito pasirengimui.
0

Draudimas

Draudimas
 • Automobilio draudimas
  • Privalomas TPVCA draudimas
  • KASKO draudimas
  • Keleivių draudimas
 • Kito transporto draudimas
 • Kelionės draudimas
 • Gyvybės draudimas
 • Nuo nelaimingų atsitikimų draudimas
 • Turto draudimas
 • Pensinis draudimas
 • Asmenis civilinės atsakomybės draudimas
 • Aviacijos draudimas
 • Ūkininkų turto draudimas
 • Būsto paskolų draudimas
0

Įmonių steigimas

Įmonių steigimas

Įmonių steigimas (kūrimas). UAB, IĮ, VŠĮ, Asociacijų, AB, Labdaros ir paramos fondų, daugiabučių namų savininkų bendrijų, sodininkų bendrijų, žemės ūkio bendrovių, kredito unijų ir kitų teisinių formų įmonių steigimas. Parengiama steigimo sutartis / aktas, sprendimai, įstatai / nuostatai, JAR formos ir kiti dokumentai. UAB steigimas: su atstovavimu – viskuo pasirūpiname mes. Galimas įmonių steigimo pavyzdinių dokumentų pardavimas.

0

Bankroto administravimas / restruktūrizavimas

Bankroto administravimas / restruktūrizavimas

Dėl įvairių priežasčių įmonė gali susidurti su nepakeliamais finansiniais sunkumais kas priveda prie bankroto procedūros. Alternatyva – restruktūrizavimas – tai galimybė įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, grąžinti skolas, atkurti mokumą bei išvengti bankroto.

Skaityti toliau
0

Skolų administravimas

Skolų administravimas

Skolų išieškojimas neteismine ir teismine tvarka:

 • Dėl skolos apmokėjimo rengiamos ir siunčiamos pretenzijos, pranešimai, raginimai, prašymai ir kiti reikalavimai;
 • Dėl skolos išieškojimo rengiami procesiniai dokumentai (teismo įsakymui ar notaro vykdomajam raštui);
Skaityti toliau
0

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
 • Projekto tinkamumo ir idėjų vertinimas bei perspektyva;
 • Projekto finansavimo struktūros parinkimas;
 • Projekto veiklos plano ir biudžeto paruošimas;
 • Paraiškos subsidijai gauti ruošimas ir atstovavimas tolesniuose jos vertinimo etapuose iki sutarties pasirašymo;
 • Konsultacijos parengiant visus privalomus su paraiška pateikti dokumentus (galimybių studijas, verslo planus ir kt.);
 • Projekto, gavusio paramą, administravimas.
0

Turto vertinimas

Turto vertinimas

Turto vertinimo ataskaitos priimtinos daugeliui Lietuvos komercinių bankų turto įkeitimo ar lizingavimo atvejais.

 • Vertinimas skyrybų atveju dalinant turtą;
 • Vertinimas teismų pageidavimu;
 • Įvairios paskirties žemės vertinimas;
 • Buto vertinimas;
 • Gyvenamųjų namų vertinimas;
 • Įvairios paskirties patalpų bei pastatų vertinimas.
Skaityti toliau
0

Buhalterinės / vyr.finansininko paslaugos

Buhalterinės / vyr.finansininko paslaugos

Buhalterinės paslaugos:

 • Kliento buhalterinės apskaitos tvarkymas;
 • Deklaracijų mokesčių inspekcijai, SODRAI, statistikos departamentui ruošimas bei teikimas;
 • Gyventojų pajamų ir turto deklaracijų pildymas;
 • Finansinės atskaitomybės rengimas;

Vyr.finansininko paslauga:

 • Pajamų/sąnaudų, analizė, finansiniai rodikliai;
 • Biudžetas, planavimas, biudžeto vykdymo sekimas;
 • Apyvartinio kapitalo valdymas;
 • Rezultatų pristatymas ir konsultacijos vadovybei.
0

Sutarčių rengimas / koregavimas

Sutarčių rengimas / koregavimas

Tikrinamas sutarties atitikimas teisės aktams bei normoms. Kvalifikuotai rengiame įvairias sutartis:

 • prekių pirkimo – pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, įmonės pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo, akcijų įsigijimo,
 • paskolos, reikalavimo perleidimo, skolos perkėlimo,
 • negyvenamųjų patalpų (komercinių ir pan.) nuomos, transporto priemonės nuomos, įrangos nuomos, žemės nuomos, gyvenamųjų patalpų nuomos, panaudos,
Skaityti toliau
0

Verslo pirkimas /pardavimas

Verslo pirkimas /pardavimas

Padedame įvertinti perkamo arba parduodamo verslo vertę ir rinkos kainą.
Verslo pirkimas / pardavimas neviešai.
Teisinis perkamo / parduodamo verslo įvertinimas ir konsultacijos.
Grėsmių ir galimybių nustatymas.

0

Atstovavimas derybose

Atstovavimas derybose

Kliento interesų atstovavimas Banke ar kitoje kredito institucijoje, verslo ar būsto paskolos gavimo klausimais.

Trumpalaikio kredito atnaujinimo sąlygų pagerinimas apžvelgiant į kitų Bankų siūlomas kreditavimo sąlygas ir atsižvelgiant į padėtį rinkoje bei įmonėje.

0

Investavimas

Investavimas

Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuota vidutinė metinė infliacija 2011 m. sudarė 4,1 procento, tuo tarpu palūkanos siekia ~1.5 procento už 12 mėn. terminuotą indėlį. Pinigų grąžą įtakoja trys faktoriai: suma, laikotarpis ir prisiimama rizika. Jeigu turite laisvų lėšų ir norite gauti didesnę grąžą kreipkitės į mus.

Skaityti toliau
0

Kreditavimas

Kreditavimas

Nestandartiniai ir individualus sprendimai Jums arba Jūsų verslo finansavimui. Išanalizavus situacija galime pasiūlyti optimaliausia sprendimą:

 • Banko ar kredito unijos pasiūlymas (gali būti keletas, Jums renkantis geriausias sąlygas).
 • Kapitalo rizikos investicija į Jūsų verslą su aktyviu dalyvavimu (pagalba) jame.
Skaityti toliau
0