Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
  • Projekto tinkamumo ir idėjų vertinimas bei perspektyva;
  • Projekto finansavimo struktūros parinkimas;
  • Projekto veiklos plano ir biudžeto paruošimas;
  • Paraiškos subsidijai gauti ruošimas ir atstovavimas tolesniuose jos vertinimo etapuose iki sutarties pasirašymo;
  • Konsultacijos parengiant visus privalomus su paraiška pateikti dokumentus (galimybių studijas, verslo planus ir kt.);
  • Projekto, gavusio paramą, administravimas.
Atgal