Vadybos sistemų sertifikavimas

Konsultuojame įgyvendinant kokybės vadybos (ISO), aplinkos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos, maisto saugos vadybos ir kitas sistemas.

  • Pirmiausia apmokoma organizacijos vadovybė bei administracija.
  • Peržiūrima turima dokumentacija, atliekama esamos situacijos analizė.
  • Numatomas veiksmų planas (dokumentų sąrašas).
  • Diegiamos vadybos sistemos dokumentacija elektroninėje laikmenoje ir konsultuojami organizacijos darbuotojai.
  • Konsultacijos įforminant vidaus auditą.
  • Pagalba trečios šalies audito pasirengimui.
Atgal